Вилка TE 2-1104008-3 HVT.23 HTS TYCO - Спецремонт-М