Техпластина 2Н-I-МБС-С-5 ГОСТ 7338-90 - Спецремонт-М